Jesper Molin tog sin examen i fotografisk bild 2003 på Fotoskolan Studium i Göteborg. Sedan dess har han genomfört och ställt ut ett flertal konstprojekt som även dokumenterats i böcker och magasin. Jesper Molin gör sina bilder och konstprojekt framförallt för att han måste och i första hand för sig själv. Samhällsnormer och existentiella frågor återkommer ofta i Jesper Molins verk. Han fascineras och inspireras av gränslandet mellan vad som betraktas som manligt respektive kvinnligt i samhället. Hur vi styrs av fasta normer och inrutade mönster.
I sin konst arbetar han alltid med iscensatt fotografi utifrån en idé, det vill säga han bygger, regisserar och skapar hela bilden från tanke till färdig bild. En tanke ofta gömd bakom ett strikt grafiskt och kontrollerat bildspråk.