Jesper Molin tog sin examen i fotografisk bild 2003 på Fotoskolan Studium i Göteborg. Sedan dess har han genomfört och ställt ut ett flertal konstprojekt som även dokumenterats i böcker och magasin. Jesper Molin gör sina bilder och konstprojekt framförallt för att han måste och i första hand för sig själv. Samhällsnormer och existentiella frågor återkommer ofta i Jesper Molins verk. Han fascineras och inspireras av gränslandet mellan vad som betraktas som manligt respektive kvinnligt i samhället. Hur vi styrs av fasta normer och inrutade mönster.
I sin konst arbetar han alltid med iscensatt fotografi utifrån en idé, det vill säga han bygger, regisserar och skapar hela bilden från tanke till färdig bild. En tanke ofta gömd bakom ett strikt grafiskt och kontrollerat bildspråk.

Jesper Molin finns representerad i flera länder i Europa samt blivit publicerad i ett flertal stora konstmagasin i Sverige, men även internationellt.

_
 

Jesper Molin graduated from his photography studies in 2003 att Fotoskolan Studium, Gothenburg Sweden. Since then, he has carried out and exhibited numerous art projects that have also been documented in books and magasines. Jesper Molin make pictures and art because he simply must and primarily for himself. Societal norms and existential questions often come back in his work. He is fascinated and inspired by the boundary between what is considered male or female in society. How we are governed by fixed norms and gridded pattern. In his art, he always works with staged photography, that is, he builds, directs and creates the entire image from idea to finished image. Often with strictly graphical and controlled imagery.

He is represented in a few European countries and has been published in several major art magazines in Sweden and also internationally.