Cars

Vad går gränsen mellan vad som är värdefullt och värdelöst?

Jag har alltid varit fascinerad av det som döljs under ytan, dels hos oss människor, men också under havsytan. Vad vi dumpar och vad vi döljer.

Hur djupt är djupet? Hur mycket kan vi slänga bort och försöka dölja innan sanningen kommer till ytan? I projektet Cars har jag skapat en sorts melankoli som framträder när vi ser hur liv blir till död. Det värdefulla blir värdelöst. Vatten är ursprunget och källan till liv men vad ger vi människor tillbaka? Dödlig konsumtion.

 

 

Where do we draw the line between valuable and worthless?

I have always been fascinated by what is hidden under the surface, partly in human beings, but also below sea level. What we dump and what we hide.

How deep is the depth? How much can we throw away and try to hide before the truth comes to the surface? With “Cars” I've created a sort of melancholy that emerges when we see how life becomes death. The valuable becomes worthless. Water is the origin and source of life, but what do we human beings give back? Fatal consumption.