Me, Myself & I

"Reflections"

Fasaden är en spegling av kulturella arv och omvärldens värderingar. Konstnärens längtan efter det egna unika uttrycket tvingar fram känslor som kontrasterar och kolliderar med normer i samhället, grupptillhörig- heter och media. Går masken att ta av? Med ångestblandad lust tar skaparkraften över. Vad händer när jaget får fritt fram?