Void / Tomrum, 2018

# 1 – 11, 2018
C-Print
90 x 120 cm
3 + 2AP

I serien Void / Tomrum(#1-11) har metoden varit avgörande och central för form och idé. Jesper Molin skapar ett utrymme i tid och rum då han söker efter mönster och former i upplöst socker. Socker som substans kan förefalla både uppiggande och lugnande, samtidiga som det är nedbrytande för kroppen. Metoden gränsar till ett meditativt utforskande av former, en underton av djupare innebörd och tvetydighet i dagens annars så snabba samhälle, med fokus på effektivitet och resultat. Då slumpen blir en del i metoden snarare än att utgå ifrån ett förutbestämt koncept finns paralleller till tankar om kontroll eller känsla, estetik eller koncept. Behöver det ena utesluta det andra, eller kan de olika motpolerna existera sida vid sida? 

”För mig finns ofta ett behov av flykt till mitt inre dit endast jag själv når. När allt känns förbestämt av normer är det befriande att träda in i en värld av ingenting. Ett tomrum i tiden där allt är tillåtet och där inga krav finns. Mitt egna tomrum. Kanske skapas vårt allt från just tomrummet. Ett allt av oss själva, vår egen sanning, vårt livsmantra. ” – Jesper Molin, 2018.