Äntligen hemma, 2018

# 1 – 12, 2018
C-Print
3 + 2AP

SerienÄntligen hemma visar fotografier av människor underifrån i en nära reell storlek avbildade mot en mörk bakgrund. Titlarna i serien; Alla kommer vara där utom jag, 2018, Alla kommer undra, 2018 och Det är gott, drick upp nu, 2018 kan ses relatera till frågor om hur vi människor låter oss bli styrda av samhällets uppbyggda sedeläror och förväntningar snarare än att följa våra egna önskemål. Titlarna bildar sammansatt en narrativ där betraktaren kan komma att manövreras genom andras förmodanden. Verket kan även ses leta efter tecken och ställa frågan: Befinner vi oss möjligen i en normtrans?


Titlar i serien Äntligen hemma, 2018

Alla kommer vara där utom jag, 2018 
Dom sa, den som inte kommer ska dö, 2018
Klart alla ska dit, 2018
Det är bara rätta sig till ledet, 2018
Fan va tråkig jag är som inte vill, 2018
Bäst jag stannar där jag är, 2018
Alla kommer undra, 2018
Kanske dom ändå kommer gilla mig, 2018
Kom igen, bara gör det nu, 2018
Är jag tillräckligt viktig tro, 2018
Klart jag är framgångsrik, 2018
Klart ja är lycklig, 2018
Undra om dom bryr sig,2018
Räknas jag in tro, 2018
Bäst att prestera, 2018
Det är nog säkrast att vara en vinnare, 2018
Kämpa, så kanske dom ser mig, 2018
Tänk om dom kommer på mig, 2018
Okej, alla andra tycker så, då gör vi så, 2018
Det är gott, drick upp nu, 2018
Äntligen hemma, 2018