Jasmine

I projektet ”Jasmine” utforskar Jesper vad som egentligen är manligt och kvinnligt och framförallt hur vi vill och väljer att återges på bild.  
Vilka roller spelar vi och vilka normer bör vi följa för att ses som normala. Vad händer om man sticker ut ur mängden eller väljer en väg som är annorlunda. 

In the project "Jasmine" Jesper explores what is typically male and female, and above all, how we want and choose to be reproduced in a picture. What roles do we play and what standards should we follow to be seen as normal. What happens if you stick out of the crowd or choose a path that is different.