Bruset, 2017

# 1 – 12, 2017
C-Print
110 x 146 cm
3 + 2AP

Serien Bruset ( #1-12) består av fotografier i vilka Jesper Molin fört människor i en situation där de tappar sin egen kroppskontroll. Molin har skapat ett reellt läge i vilken personerna befinner sig i ett fysiskt fall, samtidigt som de med all sin makt försöker hitta tillbaka till balans och därmed återfinna stabilitet. 

Fotografierna kan ses ställa frågor kring det vakum som finns i stadiet mellan kontroll och besinningslöshet. En tid där varken tanke, rum eller ett stadigt tag finns att luta sig mot. Ett mellanläge i vilket ett inre brus av ingenting blir större än allting i dess närhet.