• Untitled 13

  Untitled 13

  Arcival fineart paper
  140x100cm ed.3 / 70x50cm ed.25

  There are few or perhaps no one who is completely symmetrical in the body and face. Yet we strive complete perfection. 
  Somebody or nobody is a visual study of human symmetry or asymmetry. Originally a superficial beauty experiments, overtime it has become increasingly more profound and challenging. By showing just the two symmetric images and omit the original image to the viewer's imagination Jesper Molin ask the question if you really can achieve perfection. His conclusion is that the uneven makes us special and the uniformity of the bland. 

  Det finns få eller kanske ingen som är helt symmetriska i kropp och ansikte. Ändå strävar vi efter fullständig perfektion. Somebody or nobody är en visuell studie av mänsklig symmetri eller asymmetri. Ursprungligen har ett ytligt skönhetsexperiment, övertid, blivit alltmer djupare och utmanande. Genom att bara visa de två symmetriska bilderna och utelämna originalbilden till tittarens fantasi frågar Jesper Molin frågan om du verkligen kan uppnå perfektion. Hans slutsats är att de ojämna gör oss speciella

 • Untitled 5

  Untitled 5

  Arcival fineart paper
  140x100cm ed.3 / 70x50cm ed.25

  There are few or perhaps no one who is completely symmetrical in the body and face. Yet we strive complete perfection. 
  Somebody or nobody is a visual study of human symmetry or asymmetry. Originally a superficial beauty experiments, overtime it has become increasingly more profound and challenging. By showing just the two symmetric images and omit the original image to the viewer's imagination Jesper Molin ask the question if you really can achieve perfection. His conclusion is that the uneven makes us special and the uniformity of the bland. 

  Det finns få eller kanske ingen som är helt symmetriska i kropp och ansikte. Ändå strävar vi efter fullständig perfektion. Somebody or nobody är en visuell studie av mänsklig symmetri eller asymmetri. Ursprungligen har ett ytligt skönhetsexperiment, övertid, blivit alltmer djupare och utmanande. Genom att bara visa de två symmetriska bilderna och utelämna originalbilden till tittarens fantasi frågar Jesper Molin frågan om du verkligen kan uppnå perfektion. Hans slutsats är att de ojämna gör oss speciella

 • Untitled 1

  Untitled 1

  Arcival fineart paper
  140x100cm ed.3 / 70x50cm ed.25

  There are few or perhaps no one who is completely symmetrical in the body and face. Yet we strive complete perfection. 
  Somebody or nobody is a visual study of human symmetry or asymmetry. Originally a superficial beauty experiments, overtime it has become increasingly more profound and challenging. By showing just the two symmetric images and omit the original image to the viewer's imagination Jesper Molin ask the question if you really can achieve perfection. His conclusion is that the uneven makes us special and the uniformity of the bland. 

  Det finns få eller kanske ingen som är helt symmetriska i kropp och ansikte. Ändå strävar vi efter fullständig perfektion. Somebody or nobody är en visuell studie av mänsklig symmetri eller asymmetri. Ursprungligen har ett ytligt skönhetsexperiment, övertid, blivit alltmer djupare och utmanande. Genom att bara visa de två symmetriska bilderna och utelämna originalbilden till tittarens fantasi frågar Jesper Molin frågan om du verkligen kan uppnå perfektion. Hans slutsats är att de ojämna gör oss speciella

 • Untitled 90

  Untitled 90

  Arcival fineart paper
  140x100cm ed.3 / 70x50cm ed.25

  There are few or perhaps no one who is completely symmetrical in the body and face. Yet we strive complete perfection. 
  Somebody or nobody is a visual study of human symmetry or asymmetry. Originally a superficial beauty experiments, overtime it has become increasingly more profound and challenging. By showing just the two symmetric images and omit the original image to the viewer's imagination Jesper Molin ask the question if you really can achieve perfection. His conclusion is that the uneven makes us special and the uniformity of the bland. 

  Det finns få eller kanske ingen som är helt symmetriska i kropp och ansikte. Ändå strävar vi efter fullständig perfektion. Somebody or nobody är en visuell studie av mänsklig symmetri eller asymmetri. Ursprungligen har ett ytligt skönhetsexperiment, övertid, blivit alltmer djupare och utmanande. Genom att bara visa de två symmetriska bilderna och utelämna originalbilden till tittarens fantasi frågar Jesper Molin frågan om du verkligen kan uppnå perfektion. Hans slutsats är att de ojämna gör oss speciella

 • Untitled 9

  Untitled 9

  Arcival fineart paper
  140x100cm ed.3 / 70x50cm ed.25

  There are few or perhaps no one who is completely symmetrical in the body and face. Yet we strive complete perfection. 
  Somebody or nobody is a visual study of human symmetry or asymmetry. Originally a superficial beauty experiments, overtime it has become increasingly more profound and challenging. By showing just the two symmetric images and omit the original image to the viewer's imagination Jesper Molin ask the question if you really can achieve perfection. His conclusion is that the uneven makes us special and the uniformity of the bland. 

  Det finns få eller kanske ingen som är helt symmetriska i kropp och ansikte. Ändå strävar vi efter fullständig perfektion. Somebody or nobody är en visuell studie av mänsklig symmetri eller asymmetri. Ursprungligen har ett ytligt skönhetsexperiment, övertid, blivit alltmer djupare och utmanande. Genom att bara visa de två symmetriska bilderna och utelämna originalbilden till tittarens fantasi frågar Jesper Molin frågan om du verkligen kan uppnå perfektion. Hans slutsats är att de ojämna gör oss speciella

 • Untitled 2

  Untitled 2

  Arcival fineart paper
  140x100cm ed.3 / 70x50cm ed.25

  There are few or perhaps no one who is completely symmetrical in the body and face. Yet we strive complete perfection. 
  Somebody or nobody is a visual study of human symmetry or asymmetry. Originally a superficial beauty experiments, overtime it has become increasingly more profound and challenging. By showing just the two symmetric images and omit the original image to the viewer's imagination Jesper Molin ask the question if you really can achieve perfection. His conclusion is that the uneven makes us special and the uniformity of the bland. 

  Det finns få eller kanske ingen som är helt symmetriska i kropp och ansikte. Ändå strävar vi efter fullständig perfektion. Somebody or nobody är en visuell studie av mänsklig symmetri eller asymmetri. Ursprungligen har ett ytligt skönhetsexperiment, övertid, blivit alltmer djupare och utmanande. Genom att bara visa de två symmetriska bilderna och utelämna originalbilden till tittarens fantasi frågar Jesper Molin frågan om du verkligen kan uppnå perfektion. Hans slutsats är att de ojämna gör oss speciella

 • Untitled 29

  Untitled 29

  Arcival fineart paper
  140x100cm ed.3 / 70x50cm ed.25

  There are few or perhaps no one who is completely symmetrical in the body and face. Yet we strive complete perfection. 
  Somebody or nobody is a visual study of human symmetry or asymmetry. Originally a superficial beauty experiments, overtime it has become increasingly more profound and challenging. By showing just the two symmetric images and omit the original image to the viewer's imagination Jesper Molin ask the question if you really can achieve perfection. His conclusion is that the uneven makes us special and the uniformity of the bland. 

  Det finns få eller kanske ingen som är helt symmetriska i kropp och ansikte. Ändå strävar vi efter fullständig perfektion. Somebody or nobody är en visuell studie av mänsklig symmetri eller asymmetri. Ursprungligen har ett ytligt skönhetsexperiment, övertid, blivit alltmer djupare och utmanande. Genom att bara visa de två symmetriska bilderna och utelämna originalbilden till tittarens fantasi frågar Jesper Molin frågan om du verkligen kan uppnå perfektion. Hans slutsats är att de ojämna gör oss speciella

 • Untitled 35

  Untitled 35

  Arcival fineart paper
  140x100cm ed.3 / 70x50cm ed.25

  There are few or perhaps no one who is completely symmetrical in the body and face. Yet we strive complete perfection. 
  Somebody or nobody is a visual study of human symmetry or asymmetry. Originally a superficial beauty experiments, overtime it has become increasingly more profound and challenging. By showing just the two symmetric images and omit the original image to the viewer's imagination Jesper Molin ask the question if you really can achieve perfection. His conclusion is that the uneven makes us special and the uniformity of the bland. 

  Det finns få eller kanske ingen som är helt symmetriska i kropp och ansikte. Ändå strävar vi efter fullständig perfektion. Somebody or nobody är en visuell studie av mänsklig symmetri eller asymmetri. Ursprungligen har ett ytligt skönhetsexperiment, övertid, blivit alltmer djupare och utmanande. Genom att bara visa de två symmetriska bilderna och utelämna originalbilden till tittarens fantasi frågar Jesper Molin frågan om du verkligen kan uppnå perfektion. Hans slutsats är att de ojämna gör oss speciella

 • Untitled 70

  Untitled 70

  Arcival fineart paper
  140x100cm ed.3 / 70x50cm ed.25

  There are few or perhaps no one who is completely symmetrical in the body and face. Yet we strive complete perfection. 
  Somebody or nobody is a visual study of human symmetry or asymmetry. Originally a superficial beauty experiments, overtime it has become increasingly more profound and challenging. By showing just the two symmetric images and omit the original image to the viewer's imagination Jesper Molin ask the question if you really can achieve perfection. His conclusion is that the uneven makes us special and the uniformity of the bland. 

  Det finns få eller kanske ingen som är helt symmetriska i kropp och ansikte. Ändå strävar vi efter fullständig perfektion. Somebody or nobody är en visuell studie av mänsklig symmetri eller asymmetri. Ursprungligen har ett ytligt skönhetsexperiment, övertid, blivit alltmer djupare och utmanande. Genom att bara visa de två symmetriska bilderna och utelämna originalbilden till tittarens fantasi frågar Jesper Molin frågan om du verkligen kan uppnå perfektion. Hans slutsats är att de ojämna gör oss speciella

hej